call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Бизнес регистрийн нэгдсэн мэдээллийн санг олон улсын стандартад нийцүүлэн сайжруулав. Энэ нь сүлжээний орчинд серверт байрласан, статистик нэгжийн тулгуурласан, албан ёсны статистикийн ...

Get Quote

Өгөгдөл олборлолт, түгээмэл хэрэглээ

Төлбөртэй өгөгдөл олборлолтын хэрэгслүүд нь өндөр үнэтэй байдаг нь бодит өгөгдөлд олборлолт хийж, бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглахад хүндрэлтэй болгодог. iv. microsoft КОМПАНИЙН ӨГӨГДӨЛ

Get Quote

UNITED NATIONS SDG MONGOLIA FUND

бизнесийн загварыг илүү сайн ойлгоход нь туслах ийм төрлийн сургалтууд, чадавх бэхжүүлэх арга ... үйл ажиллагаанд тусгах арга зүйн хүрээг тус улсад өнөөгийн мөрдөгдөж буй Монгол Улсын

Get Quote

Мэдлэгийн менежмент — Википедиа нэвтэрхий толь

Мэдлэгийн менежмент (ММ) гэдэг нь байгууллагад хэрэгтэй чухал мэдээллүүдийг тодорхойлох, сонгох зохион байгуулах, тараан дэлгэрүүлэх, дамжуулахад нь туслах процесс бөгөөд байгууллагын ...

Get Quote

БАЙГУУЛЛАГЫН ЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ …

шийдвэр, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан тушаалд томилно: 4.6.1. хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр болон тухайн салбарт гурваас .

Get Quote

Мэдээллийн систем

Бизнесийн үйл ажиллагааг шинжлэн судалсны үндсэн дээр мэдээллийн систем тавигдах бизнесийн болон техникийн шаардлагыг тодорхойлох. Шаардлагын шинжилгээнд үндэслэн мэдээллийн системийг ...

Get Quote

Маркетинг гэж юу вэ? Олонхи...

Олонхи хүмүүс "зар сурталчилгаа", "борлуулалт" гэх зэргээр хариулна. Гэхдээ шилжилтийн эдийн засгийн нөхцөлд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй хүмүүс маркетингийг илүү иж бүрэн ойлгох нь урт удаан хугацааны ...

Get Quote

АЖЛЫН ДААЛГАВАР Монгол Улс

бизнесийн үйл явцын талаарх мэдлэг, туршлага сайтай байх нь чухал. Засгийн газрын дижитал үйлчилгээ, иргэдтэй харилцах механизмуудын чиглэлээр өмнө нь

Get Quote

ЦАХИМ ХУДАЛДААНЫ ХӨГЖИЛ БА ХЭРЭГЛЭГЧИЙН …

Цахим худалдааны үйл ажиллагаанд мэдээллийн аюулгүй байдал чухал үүрэгтэй. Мэдээллийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр өгч болох бөгөөд хэрэглэгчид мэдээлэлтэй танилцах боломжийг олгосон.

Get Quote

ЦАХИМ ХУДАЛДААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

This statistic gives information on the total number of worldwide internet users from 2005 to 2018. As of the most recent reported period, the number of internet users worldwide was 3.9 billion, up from 3.65 billion in the previous year.

Get Quote

бизнесийн үйл ажиллагаанд өгөгдөл олборлох хэрэгцээ

Data Mining буюу Өгөгдөл олборлох нь. Өгөгдөлтэй байх тусам бизнесийн шийдвэрүүд оновчтой гарч, ашиг орлого өсөж, зардал буурдаг нь онолоор батлагдсан зүйл. Маркетинг, хүний нөөц, түгээлт гээд …

Get Quote

Монгол Улсын 2022 оны Хөрөнгө оруулалтын орчны …

Хоёрдугаарт, хөрөнгө оруулагчид болон Монголын засгийн газар хоорондын шууд маргааны үед Засгийн газар бизнесийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох бүрэн эрхээ шаардаж болох ба учир нь ...

Get Quote

Хяналт, хяналтын удирдлага, хяналтын үүрэг, хяналтын …

Тухайлбал: Хяналтын түвшин Хяналтын төрөл Хяналт хийгдэх байдал Байгууллагын ерөнхий стратеги төлөвлөгөөнд тулгуурлан бизнесийн үйл ажиллагаанд Дээд шатны Санхүүгийн санхүүгийн ...

Get Quote

ITZONE

Үүнтэй холбоотой та бүхэнд 2019 онд тренд болж байгаа 10 BI технологийг танилцуулъя. 1. Дата Чанарын Менежмент (Data Quality Management: DQM) DQM гэдэг нь дата цуглуулах, гүнзгий анализ хийх, датаг удирдах ...

Get Quote

ҮНДЭСНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА ҮНДЭСНИЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ТХЗ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭРЭГЦЭЭ: 3.5 ИХ НАЯД АМ.ДОЛЛАР ДОТООДЫН ХАДГАЛАМЖИЙН ҮЛДЭГДЭЛ: 18.6ИХ НАЯД ...

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

- үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр дүнг баримтжуулах; - бодлогын нийцэл, хэрэгжилтийн үр нөлөөнд хяналт тавих; - жил бүр хянаж өөрчлөлт оруулах: - тасралтгүй сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх.

Get Quote

ТАНИЛЦУУЛГА Нийтийн мэдээллийн

"Төрийн өгөгдөл мэдээллийг ангилж, үнэ цэнийг тогтоох, бүртгэх, хадгалах, дамжуулах, шилжүүлэх, хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой болгож

Get Quote

Бизнесийн үйл явц: бизнесийн үйл явц, дүн шинжилгээ …

Бизнесийн үйл явцын үр ашиг хамаарна Парето дэлгэрэнгүй тайлбаруудын 20% нь бүх үйл ажиллагааны амжилтын 80% -ийг авчрах болно үед "20 80". ... гаралтын …

Get Quote

Цахим сургалтын үнэлгээнд сургалт удирдлагын …

Цахим сургалтын өгөгдөл олборлох үйл явц нь дараахь дөрвөн алхамаас бүрддэг: Зураг 1. тохиромжтой байж чаддаггүй. Сургалтын үйл . Зураг 1. Мүүдл системийн өгөгдлийн олборлолт:

Get Quote

Customer relationship management — Википедиа …

1. crm системээр дамжуулан ямар асуудлыг шийдвэрлэх мөн бизнесийн үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлт, шинэчлэлт авчрах хэрэгтэй талаар стратеги гаргах 2. Тохиромжтой төслийн менежрийг сонгох.

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ …

Монгол Улсад ерөнхийдөө гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг, тухайлбал АНУ-ын хөрөнгө оруулагчдыг хоёр томоохон асуудлыг үл тооцвол ялгаварлан гадуурхах …

Get Quote

133

Панел өгөгдөл нь олон субьектын, олон хугацааны, олон хувьсагчдын ... Төр бизнесийн үйл ажиллагаанд хэт их оролцдог. Тухайлбал, төрийн ... архитектурыг …

Get Quote

Б.ЭЛБЭГЗАЯА: УУЛ УУРХАЙ БОЛ ХАРИУЦЛАГЫН …

-Манай улс парламентын ардчилсан засаглалтай орон. Үүнээс улбаатай эрх баригчдын улс төрийн шийдвэр, бодлого салбарын үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар орж ирдэг нь нууц биш.

Get Quote

Монголын эдийн засгийн төв коридорын үнэлгээ

дүн шинжилгээ хийнэ. Эдгээр салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй Монголын бизнес эрхлэгчдэд тулгарч буй гол асуудал болох дэлхийн зах зээл дэх хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанарын

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

байгууллагын эрсдэлийг (3.1) чиглүүлэх, хянах зохицуулалт бүхий үйл ажиллагаа 3.3 оролцогч талууд шийдвэр эсвэл үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох, нөлөөнд автаж болох эсвэл

Get Quote

"Өгөгдөл олборлолт — Их өгөгдөл судлахад зориулсан …

"Өгөгдөл олборлолт: Их өгөгдөл судлахад зориулсан бизнесийн аргачлал" цахим сургалтыг Люксембургийн "House of Training" сургалтын …

Get Quote

Big Data ба Data Mining

Өгөгдөл олборлох хэрэгцээ. Өгөгдөл олборлолт нь сэтгэлийн дүн шинжилгээ, зээлийн эрсдэлийн удирдлага, алдагдлыг урьдчилан таамаглах, үнийг …

Get Quote

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

Бизнесийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгууллагын дотоод орчинд үүсдэг хүний эрхийн нийтлэг зөрчил 22 ГРАФИК 7. Цуврал хэлэлцүүлгийн үеэр түгээмэл хөндөгдсөн эрхийн зөрчил 23 ...

Get Quote

Монгол Улсын 2022 оны Хөрөнгө оруулалтын …

Хоёрдугаарт, хөрөнгө оруулагчид болон Монголын засгийн газар хоорондын шууд маргааны үед Засгийн газар бизнесийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох …

Get Quote